Διεύθυνση Συνεδρίου:
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Υπουργείου Οικονομικών
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα: +357 22409213

Τηλεομοιότυπο: +357 22316873

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: geoparks@gsd.moa.gov.cy