Καθηγητής Νίκος Ζούρος, Πανεπιστημίο Αιγαίου, Πρόεδρος Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, Ελλάδα

Δρ Χαράλαμπος Φασουλάς, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Συντονιστής Ευρωπαϊκού Δίκτυο Γεωπάρκων - Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων, Ελλάδα

Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Ηλιόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

Δρ Δημήτριος Τσαγκάς, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Ελλάδα

Δρ Κώστας Κωνσταντίνου, Διευθυντής Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Κύπρος

Δρ Τσιολάκης Ευθύμιος, Ανώτερος Γεωλογικός Λειτουργός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Κύπρος

Δρ Συλβάνα Πηλείδου, Γεωλογική Λειτουργός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Κύπρος

Δρ Ιορδάνης Δημητριάδης, Γεωλογικός Λειτουργός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Κύπρος

Βρείτε τις περιλήψεις (abstract) των επιστημονικών εργασιών του Συνεδρίου στην ενότητα "Συνέδριο / Πρόγραμμα".