ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ :

Κώστας Κωνσταντίνου, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Κύπρος

Τσιολάκης Ευθύμιος, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Κύπρος

Συλβάνα Πηλέιδου, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Κύπρος

Ιορδάνης Δημητριάδης, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Κύπρος

Κάτια Γεωργιάδου, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κύπρος

Ιεζεκιήλ Σάββας, Τμήμα Δασών, Κύπρος

Αντιγόνη Πολυνείκη, Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, Κύπρος

Πέτρος Χατζηκώστας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, Κύπρος

Κώστας Κωνσταντίνου, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους, Κύπρος

Έλενα Ερωτοκρίτου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Κύπρος

Νίκος Ζούρος, Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, Ελλάδα

Χαράλαμπος Φασουλάς, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων - Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων, Ελλάδα