Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών στο Συνέδριο, Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019.