Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO είναι περιοχές με συγκεκριμένα όρια, που διαθέτουν γεωλογικά στοιχεία παγκόσμιας σημασίας. Περιλαμβάνουν αριθμό θέσεων (γεώτοποι), που παρουσιάζουν σημαντικό γεωλογικό ενδιαφέρον, με κριτήρια την επιστημονική αξία τους, τη σπανιότητα, την αισθητική έλξη και την εκπαιδευτική αξία τους. Η προστασία, ανάδειξη και προβολή των γεωτόπων κάθε Γεωπάρκου, σε συνδυασμό με τα οικολογικά, αρχαιολογικά και πολιτιστικά στοιχεία τους, έχει ως στόχο την ανάπτυξη ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών δραστηριοτήτων, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Σήμερα λειτουργούν 147 Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO, σε 41 χώρες. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς, καθώς πολλές περιοχές, σε όλο τον κόσμο, ζητούν να ενταχθούν στο δίκτυο αυτό. Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO έχουν ως μοναδικό στόχο τους την προστασία της γεω-ποικιλότητας του πλανήτη μας, σε συνεργασία και προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Σήμερα, στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι περιοχές Νήσος Λέσβος, Ψηλορείτης, Χελμός-Βουραϊκός, Βίκος-Αώος και Σητεία από την Ελλάδα και το Τρόοδος από την Κύπρο.